Een cookie is een klein bestand dat naar uw navigator wordt verzonden via de bezochte website. Dankzij deze cookie wordt sommige informatie over uw website bezoek bewaard, zoals bijvoorbeeld de taavoorkeurl en andere instellingen. Dit kan uw volgende website bezoek vergemakkelijken en vergroot eveneens het gebruikersnut. Cookies spelen een belangrijke rol. Zonder cookies zou het websitegebruik veel meer frustraties opwekken.